График за заседанията на Постоянните комисии за 13.08.2019г. и 14.08.2019г.