График за заседанията на Постоянните комисии за периода 04.09.2019г. и 09.09.2019г. вкл.