Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет Перник на 11.09.2019г.