График за заседанията на Постоянните комисии за периода 16.09.2019г. и 19.09.2019г. вкл.