ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТА В ОБЩИНА ПЕРНИК