Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет Перник на 27.09.2019г.