Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет Перник на 11.10.2019г.