Дневен ред за тържествено заседание на Общински съвет Перник на 19.10.2019г.