Дневен ред за заседание на Общински съвет Перник на 21.11.2019г.