Обявление на Решение № 468 от 29.10.2019г. на Административен съд Перник