Обявление на Решение № 466 от 31.10.2019г. на Административен съд Перник