Обявление на Решение № 467 от 05.11.2019г. на Административен съд Перник