Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет Перник на 29.11.2019г.