График за заседанията на Постоянните комисии за периода 06.12.2019г. и 11.12.2019г. вкл.