График за заседанията на Постоянните комисии за 16.12.2019г.