График за заседанията на Постоянните комисии за периода 03.012.2020г. – 07.02.2020г. вкл.