Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет Перник на 11.02.2020г.