График за заседанията на Постоянните комисии за 24.02.2020г. вкл.