График за заседанията на Постоянните комисии на 04.03.2020г.