Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет Перник на 05.03.2020г.