Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 за общинското имущество на територията на община Перник – в сила от 05.03.2020г