Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет Перник на 25.03.2020г.