Заседание на временната комисия/във връзка с Наредба №1/