Дневен ред на предстоящо заседание на Общински съвет Перник, насрочено за 06.12.2012г.