ЕТИЧЕН КОДЕКС на ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. Перник Мандат 2011 г. – 2015 г.