Отчет на Председателя за периода 01.11.2014г.-30.06.2015г.