Докладна записка относно: Предложение на Районна прокуратура – Перник за изменение на чл.35 от Наредба № 1 за обществения ред на територията на община Перник