ДИМИТЪР АСЕНОВ КОЛЕВ

Председател на ОБС ПЕРНИК

ВАСИЛЕН ИВАНОВ ОГНЯНОВ

ВМРО- БНД – ОЗ, ЗНС,ОБД– Български лейбъристи

ГАЛИНА ПЕТРОВА ВЛАДИМИРОВА

ВМРО- БНД – ОЗ, ЗНС,ОБД– Български лейбъристи

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЗАХАРИЕВ

ВМРО- БНД – ОЗ, ЗНС,ОБД– Български лейбъристи

ЛЮДМИЛ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

ВМРО- БНД – ОЗ, ЗНС,ОБД– Български лейбъристи

МАРТИН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

ВМРО- БНД – ОЗ, ЗНС, ОБД– Български лейбъристи

МИЛАН ВОЙНОВ МИЛАНОВ

ВМРО- БНД – ОЗ, ЗНС, ОБД– Български лейбъристи

БОЖИДАР СТАНИМИРОВ ЖИВКОВ

М К Български демократичен център – БДЦ/ЗС „Ал. Стамболийски“

ДЕСИСЛАВ СТЕФЧОВ АСПАРУХОВ

М К Български демократичен център – БДЦ/ЗС „Ал. Стамболийски“

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ТАСЕВ

М К Български демократичен център – БДЦ/ЗС „Ал. Стамболийски“